Om Capus Financials AS

Med et stort nettverk og med meget god kompetanse på rekruttering finner vi kvalifiserte konsulenter innen økonomifeltet. Vi har løst flere tusen konsulentoppdrag siden oppstarten i 2004, og vi kan tilby våre konsulenter spennende arenaer for trivsel og utvikling.

Kontakt oss

E-post:
jkd@capus.no
Telefon:
950 74 564
Adresse:
Essendropsgate 3, 0365 Oslo

Midlertidig behov – umiddelbare resultater

Capus Financials tilbyr kvalifiserte konsulenter jevnlige oppdrag for kortere eller lengre perioder. Vi har en stor portefølje med konsulenter som er klare for oppdrag på kort varsel for våre oppdragsgivere.

Vi kan bistå din organisasjon med konsulenter innen finans, økonomi og regnskap. Våre erfarne konsulenter har spisskompetanse på oppdrag som f.eks Business Controller, Finance Controller, Group Controller, Regnskapssjef, og Lønnsansvarlig. Vi løser også oppdrag innen konsernregnskap, system-utfordringer samt lederstillinger.

Capus Financials er en sikker og profesjonell partner innen konsulentformidling og sammen med våre gode kolleger i Capus har vi gjennom mange år utviklet en svært god rekrutteringsmetodikk. Hvis du har lyst til å høre mer om hvordan det er å være konsulent hos oss kan du gjerne ta kontakt eller laste opp din CV her. 

Trenger du en konsulent i en kort eller lengre periode? Ta kontakt her. 

Åpen, trygg og varig

Capus sine kjerneverdier setter standarden for vår virksomhet og kultur. I møte med oss, vil du alltid oppleve profesjonalitet og åpenhet. Vi utvikler oss kontinuerlig for å utfordre oss selv, bransjen og våre relasjoner.

Capus ønsker å være en foregangsbedrift innen etikk. Vi tar ansvar for din sikkerhet og alle kan føle seg trygge i sin relasjon til oss. Alle våre tjenester utføres i overenstemmelse med gjeldende regelverk.

Kvalitet

Capus er sertifisert i ISO 9001:2015 – et kvalitetssystem for ledelse. Vi jobber bevisst med kontinuerlig forbedring av kvaliteten på våre tjenester, systemer og rutiner. Alle våre tjenester utføres i overenstemmelse med gjeldende regelverk.

Å være en trygg partner forutsetter også gode systemer og rutiner for sikkerhet, diskresjon og konfidensialitet. Vi gjennomfører derfor jevnlige kontroller for å sikre at dette blir ivaretatt i alle våre tjenester.

En betydelig andel av våre konsulenter er sertifisert i DNV GL rekrutteringspersonell. Den faglige teorien som ligger til grunn for å bli sertifisert, har Capus videreført og implementert i våre prosesser. Vår metodikk kan dermed oppsummeres som en kombinasjon av solid erfaring og faglig forankring. Capus har som mål at samtlige ansatte skal være sertifisert i det DNV GL sertifiserte testverktøyet Cut-e. Vi innehar egen fagansvarlig for testing og utvelgelse som sikrer kvalitet i alle ledd.

Capus har egne kursholdere som kan bistå alle typer selskaper med å bygge kompetanse internt. Kursene er praktisk rettet og kan tilpasses utifra behov. Les mer om våre kurs her.

 

Sikkerhet

Arbeidet med å sikkerhet og personvern er en viktig del av vårt kvalitetssikringssystem. I Capus er det et høyt IT-sikkerhetsnivå. Vi er GDPR-compliant og er forpliktet til å sikre kunder og kandidaters konfidensialitet, samt kunne dokumentere tilstrekkelig og lovpålagt sikring av all fysisk og elektronisk informasjon.

Våre lokaler i Essendropsgate 3, sentralt på Majorstuen, er skreddersydde med hensyn til sikkerhet og diskresjon. Vi har strenge besøksrutiner som inkluderer adgangskontroll og egne venterom. Ivaretakelse av alle våre besøkende er viktig.

Alle kan føle seg trygge i sin relasjon til oss.

Etikk

I Capus legger vi stor vekt på å være en trygg samarbeidspartner for våre oppdragsgivere og kandidater. Vi har derfor utarbeidet etiske retningslinjer som et virkemiddel for å sikre fokus på integritet og en høy etisk standard.

Våre tjenester gjennomføres alltid i tråd med gjeldende regelverk. I alle våre rekrutteringsprosesser jobber vi med å skape en gjensidig tillit, sikre integritet, sikkerhet og kvalitet i alle ledd.

Vi har tatt et standpunkt om nulltoleranse for diskriminering. Det pågår et kontinuerlig holdningsarbeid innenfor alle sider ved samfunnsansvar og regeletterlevelse i Capus. Vi er opptatt av å fremme likestilling og mangfold.

Internt holdes det faste samlinger fra «Capus Academy» som inneholder moduler knyttet til etikk. Vi har et mål om at alle ansatte i konsernet skal ha like muligheter til personlig og faglig utvikling.

Miljø- og samfunnsansvar

Det pågår et kontinuerlig holdningsarbeid innenfor alle sider ved miljø- og samfunnsansvar i Capus. Det er en del av vår strategi og daglige drift av selskapet. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn – et verktøy som bidrar til å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Les mer

HR-gruppen

Capus er en del av HR-gruppen AS, et konsern hvor vi og Express Rekruttering er de sentrale operative selskapene. Konsernet omfatter også det heleide datterselskapet Styrelederskolen, samt en eierandel av Hodejegerne.

Les mer

Internasjonalt samarbeid og nettverk

Capus er partnere i Talentor International. Gjennom partnerskapet kan vi tilby lokal ekspertise for search-prosjekter til mer enn 23 land fordelt på fire kontinenter. Talentor er et tett nettverk som består av kompetente medarbeidere over hele verden. Vår virksomhet er ledende innen søk på internasjonalt nivå. Vi jobber tett med våre internasjonale partnere for å ivareta den samme kvalitetsstandarden. Les mer her.

Ta gjerne en prat med oss!

I Capus investerer vi mye i å holde oss oppdatert på utviklingen i markedet og jobber kontinuerlig med videreutvikling av nettverk, kontakter og kilder. Vi jobber aktivt med å kartlegge aktuelle bransjer og virksomheter hvor potensielle kandidater befinner seg.

Vi vil gjerne høre fra deg enten du er en aktiv jobbsøker, kun på utkikk etter hvilke muligheter som finnes, eller er en eksisterende eller potensiell kunde.