Finansrekruttering blir en del av Capus og bytter navn til Capus Financials

  • Forfatter: Jan Kaare Dynestøl
  • Dato publisert: 31.12.2020

Finansrekruttering og Capus har samarbeidet over flere år. Felles verdigrunnlag og de samme ambisjoner om sikre og gode løsninger for kunder og kandidater er sterke fellesnevnere for vårt samarbeid.

Der Capus har sitt hovedfokus på selve rekrutteringsprosessen vil vi i Capus Financials ha fokus på å løse midlertidige behov.
CFO, Økonomisjef, Regnskapssjef, konsernregnskap,  Group controller, Business controller, Controller samt stillinger innen innkjøp og compliance er typiske roller vi kan håndtere.

Kontakt gjerne Bjørn Gjølme i Capus eller Jan Kaare Dynestøl i Capus Financials for en prat om hvordan vi kan støtte din organisasjon i vekst og endring.